Els grans recursos individuals que prediuen l'accés en línia i la participació política tradicional obstaculitzen el potencial d'Internet per a ampliar la base de la participació política.
Aquest estudi intenta aprofundir la comprensió de com Internet pot influenciar els patrons de la participació política als Estats Units.

La veracitat de la hipòtesi es basa en l'assumpció no comprovada que per als usuaris d'Internet, els recursos tradicionals han de facilitar la participació política en línia. La participació política tradicional requereix sovint les comissions (costos) de diners i del temps dels ciutadans, però també de comunicació i d'habilitats d'organització. Encara que tots els individus estiguin motivats per a actuar políticament, els costos especialment alts de formes abstencionistes de participació política restringeixen la participació d'aquelles persones que no disposen d'aquests recursos.
Amb Internet, els recursos físics, sobretot la velocitat amb la qual els individus connecten amb Internet, poden augmentar dràsticament la probabilitat de la participació en línia mentre que tot just afecten les activitats offline (Leigh&Atkinson, 2001; NTIA, 2000).

Els estudis suggereixen que la naturalesa anònima del mitjà permet que els grups més baixos de l'estat es sentin més identificats en un ambient online comparat amb les interaccions offline anàlogues (Gastil, 2000; Schwartz, 1995). En conclusió, si els individus no posseïxen els recursos tradicionals (habilitats cíviques, temps, diners) requerits per a la participació tradicional, poden no poder participar en el sistema polític. En canvi, mirant en un diferent sistema de recursos, els mateixos individus poden no ser perjudicats en línia, amb el que potencialment s'amplia l'abast d'aquests participant en política.

Per altra banda, simplement usar Internet permet que els individus adquireixin les habilitats requerides per a superar els obstacles tècnics associats al mitjà. Això es posa en contrast amb els desafiaments innombrables d'adquirir habilitats cíviques tradicionals, moltes de les quals persones de baixos ingressos o nivell social es veuen en dificultats de superar.

Krueger, Brian S. (2002), Assessing the Potential of Internet Political Participation in the United States: A Resource Approach, American Politics Research, núm. 30; pg. 476-498.

0 Comments:

Post a Comment