La tesi populista es construeix sobre el vincle entre el fluxe d'informació que faciliten les TIC i la participació política. L'argument és que el major fluxe d'informació provocarà un augment de la participació política.

A la vegada, aquest augment de la participació transformarà les relacions entre els ciutadans i els decisors polítics, que tendiran a igualar-se i a fer-se més anivellades. En l'estadi final, la intensificació de les relacions directes entre ciutadans i decisors implicaria la desaparició dels intermediaris polítics.

Bimber, Bruce (1998), The Internet and Political Transformation: Populism, Community, and Accelerated Pluralism, Polity, Vol. 31, No. 1 (Autumn), pp. 133-160. Disponible aquí.

0 Comments:

Post a Comment