En un sistema d'elecció racional, la motivació per a participar en un moviment està determinat per l'equilibri entre costos i beneficis percebuts per participants potencials.

Olson (1965) deia que els individus feien menys contribucions als interessos comuns pel problema "free rider". En canvi, els incentius selectius com una carrera professional i beneficis directes, són importants. Així i tot, només els incentius selectius no són suficients per a explicar el procés de participació, tal com també indiquen Müller i Opp.

Araki, Hiromitsu (2007), Grassroots organizations, Tesi publicada a la University of Michigan, abril. Disponible aquí.

0 Comments:

Post a Comment