Força estudiosos han dit que Internet proporciona noves oportunitats per a l'aprenentatge polític i per a la participació política. Així, el declivi en la participació (afavorit per ONGs i moviments socials), i en la militancia als partits, pot ser parcialment suplida per una militància virtual al partit, a través de la participació a xats i a d'altres activitats per Internet.

La participació a les eleccions està decreixent a les democràcies més avançades. Les institucions responen a la ciutadania a les seves demandes d'una democracia més participativa. La participació mitjançant la xarxa augmenta les opcions per a aquesta participació.

Dalton, Russell J. (2000), Citizen Attitudes and Political Behavior, Comparative Political Studies, nº 33. Disponible a http://cps.sagepub.com/cgi/reprint/33/6-7/912.pdf

0 Comments:

Post a Comment