La distinció entre partits quadres i partits de masses va ser feta per primera vegada per Maurice Duverger al llibre “Les partis politiques” de 1951. En aquest sentit, per a l’autor era central la diferència entre les seves estructures financeres.
El partit quadre generalment inclou en la seva militància només a un grup restringit de les persones més actives que tenen els mateixos objectius polítics, mentre que els partits de masses estan oberts a tots aquells que se’n vulguin unir.
Els dos factors que defineixen clarament ambdós partits és l’educació política dels membres i l’organització financera. El partit quadre té poca o cap educació política pels propis membres, mentre que el partit de masses generalment crea un programa extensiu d’educació interna per a la massa del partit.
Respecte a l’organització financera, al partit quadre recau sobre les contribucions d’unes poques persones, sovint de fora del partit, mentre que al partit de masses, el finançament recau sobretot en les quotes dels militants.

Altres diferències importants expressades per Duverger i que expliquen què són els partits de masses són la centralització del partit, menys exclussivitat dels membres, la gran articulació del partit, lideratge oligarcal, molts més militants, i finalment, molt més actius que al partit quadre.

Per a Angell, en resum, els partits quadres no tenen raons per a reclutar molts membres, ja que les seves finances ja són pagades pel gran nombre de patrons.

Epstein (1967): Una altra manera en que els partits d’esquerra arriben a la paritat amb els partits conservadors (financiats per la comunitat de negocis) és a través de la intervenció governamental. Al Canadà passa el mateix, els partits ja no necessiten tant de la seva militància per a mantenir-se econòmicament.
També els partits han patit una forta reducció de membres.


Angell, Harold M. (1987), “Duverger, Epstein and the Problem of the Mass Party: The Case of the Parti Québécois“, Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 20, No. 2, (Juny), pgs. 363-378

0 Comments:

Post a Comment