Al 1995, Katz i Mair van escriure l’article “"Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party.". L’article sostenia que durant el període recent havia nascut un nou tipus de partit, el partit Càrtel, en el que els partits esdevenien agents de l’Estat per a assegurar la seva pròpia supervivència col·lectiva. Eren finançats per l’Estat i bloquejaven l’entrada de nous partits, el que tenia forts efecte en el sistema de partits.
La característica definitòria més important dels partits Càrtel és la seva posició relativa a la societat civil i a l’Estat. D’acord amb els autors, el partit Càrtel esdevé part de l’Estat.
Mentre el partit de masses representava un estil “de delegació” (representant alguns sectors de la població a l’Estat), i el partit Catch-all representa un estil “emprenedor” (actua com un broker entre societat i Estat), el partit Càrtel actua com un agent de l’Estat, representant molt més l’Estat a la societat que no pas a l’inrevés.
A més d’aquestes característiques, Katz i Mair identifiquen algunes altres qualitats d’un partit Càrtel. La seva manera de fer campanya és intensiva, i duta a terme per professional, molt més que per voluntaris o militants.
La principal font de recursos econòmics del partit és l’Estat, mitjançant les seves subvencions.

L’organització interna està estratificada, i les elíts nacionals i locals són autònomes. La distinció entre membre del partit i no membre està diluïda. Els membres es valoren per la seva contribució i individualment, no com a grup.
Es donaran les condicions precises quan el partit no pugui mantenir-se amb els recursos dels militants, i necessiti dels diners de l’Estat per a mantenir-se.

Young, Lisa (1998), “Party, State and Political Competition in Canada: The Cartel Model Reconsidered”, Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, Vol. 31, No. 2

0 Comments:

Post a Comment