Partit polític a la wikipèdia

El partit polític és una organització política que s'adscriu a una ideologia determinada o representa algun grup en particular. Són de creació lliure, emparats doncs en l'article que consagra el dret d'associació, però no són òrgans de l'Estat, pel que el poder que posseïxen ho exerceixen en virtut del disposat en els Estatuts i sobre les persones que han acceptat aquests Estatuts i passat a engrossir les files del partit. Es poden formar també ajusto algun tema d'interès especial. Els partits polítics en una democràcia ajuden a articular i informar a l'opinió pública dels seus plans i propòsits. Els partits polítics constituïxen unitats organitzatives a les quals se'ls reconeix el dret de participar en un procés d'elecció política per mitjà de la presentació de candidats i programes d'acció o govern. Així com de proveir de funcionaris en càrrecs de confiança política o que requereixin una decisió política abans que una tècnica. No són òrgans de l'Estat ni han estat configurats pels votants, ni representen la voluntat general pel que no són competents per a destituir dels seus càrrecs als representants que en efecte havien estat triats pels ciutadans, encara que es permet que els partits presentin als seus candidats als electors com propis.

Els partits polítics comencen sent faccions o grupúsculs amb un programa sociopolític de curt abast i termini i que segueixen o aprofiten grups de poques persones. En principi és un moviment social que reivindica una acció política a una qüestió social. Aquesta era la situació en la Roma clàssica. Cap al segle XVIII (liberalisme) i XIX s'inicien els partits polítics, els sindicats, les ciències socials, la doctrina social catòlica, per l'auge del desenvolupament industrial i altres moviments i conceptes de gran abast, que acabarien presumptament manejant l'Estat i la Societat. Principalment podien aparèixer com una ideologia amb sentit gremial a Anglaterra i algunes vegades messiànic en la resta d'Europa, Àsia i Amèrica Llatina.

0 Comments:

Post a Comment