En l'organització dels partits un dels temes més importants són aquells relacionats amb l'estructura interna de poder dintre del partit: els recursos, formals i informals, materials i processals, que les diferents seccions del partit poden reunir en les seves temptatives de controlar l'organització "les zones d'incertesa " (Panebianco), i formar el seu comportament de manera que es conformi a les seves preferències.

Els partits actuals s'entenen com màquines electorals, semblants "a un partit electoral professional" (Panebianco) o a un "partit de votants" (Gilljam i Möller, 1996), fent la cort a grups externs.


Ayllot, Nicholas (2002); "From People’s Movements to Electoral Machines? Interest Aggregation and the Social Democratic Parties of Scandinavia"; Working Paper 11; Keele European Parties Research Unit (KEPRU).

0 Comments:

Post a Comment